Zaproszenie

Książka streszczeń jest dostępna w formie elektronicznej

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Sekcja Młodej Kadry Naukowej
Oddział Wielkopolski
zaprasza na:

XXVI Sesje Naukową Sekcji Młodej Kadry Naukowej

Szanowni Państwo,

Drodzy Młodzi Naukowcy,

mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na tradycyjną już majową konferencję Młodej Kadry Naukowej, która odbędzie się w dniach 19-20 maja 2022 roku w murach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wydarzenie to jest kontynuacją corocznych spotkań organizowanych przez Sekcję Młodej Kadry Naukowej PTTŻ oraz kolejne Oddziały PTTŻ. W tym roku Patronat nad Konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz.

W trakcie dwudniowej sesji – polskojęzycznej (19. maja 2022 r.) i anglojęzycznej (20. maja 2022 r.) spotkają się utalentowani Młodzi Naukowcy, podejmujący bardzo aktualny temat dynamicznych zmian zachodzących na rynku żywnościowym, w efekcie zmian społecznych, na płaszczyźnie postępującej globalizacji i innowacyjności rynku żywieniowego. Sesje plenarne uświetnią wykłady znamienitych gości z kraju i zagranicy, zaś nad wysoką jakością merytoryczną, tradycyjnie pieczę obejmie znamienity Komitet Naukowy, na czele z Panią Prezes PTTŻ prof. dr hab. Joanna Stadnik.

Zagadnienia nad jakimi merytorycznie pochylą się Uczestnicy Konferencji goszczący w Poznaniu, obejmą m.in. modyfikacje technologiczne, rozwój produktów innowacyjnych, stan tradycyjnych produktów spożywczych, zmiany i zachowania żywieniowe, postawy i potrzeby rynku i konsumentów, analitykę żywności itp.

W trakcie Konferencji, Uczestnicy będą mieć okazję podnieść swoje kompetencje poprzez udział w ciekawych szkoleniach, opublikować rozdział w monografii pokonferencyjnej, powalczyć o nagrody za najlepsze doniesienia, ale również, z tradycyjnym rogalem świętomarcińskim w dłoni, poznać się bliżej w swobodnej atmosferze popołudniowego Spotkania Zapoznawczego w dniu 18. maja 2022 r. na terenie Ogrodu Dendrologicznego UPP.

Mamy ogromną nadzieję, że wydarzenie to, jak co roku, stanie się znakomitą platformą do wymiany doświadczeń badawczych i miejscem nawiązywania współpracy między akademickiej zarówno dla stałych bywalców Sesji, jak również nowych Młodych Naukowców z Polski i z zagranicy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Młodych Naukowców i Doktorantów do zaprezentowania wyników swoich prac badawczych w formie referatu i/lub posteru, w języku polskim lub angielskim.

 

Mamy nadzieję na owocne spotkanie Młodych Naukowców

w drugiej połowie maja w Poznaniu!