Dofinansowanie

Konferencja dofinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr DNK/SN/512883/2021 w ramach środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę w ramach programu „Doskonała Nauka”. Nazwa projektu „XXVI Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej”.