Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca KO / przewodnicząca Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ:
dr inż. Monika Przeor
Sekretarz:
dr inż. Monika Beszterda
Skarbnik:
dr inż. Michał Piątek
Członkowie:
dr inż. Paulina Bielska
dr inż. Maria Różańska
dr inż. Łukasz Tomczyk
mgr inż. Oskar Szczepaniak
mgr Agata Zaremba