Kontakt

Sekcja Młodej Kadry Naukowej PTTŻ
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
ul. Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań
tel.: (061) 846 63 30 (M.Przeor), (061) 848 73 50
email: smkn2022@up.poznan.pl