Opłaty

Opłata obejmuje:

udział w Konferencji,

materiały konferencyjne,

monografię naukową,

udział w Uroczystej Kolacji,

udział w Szkoleniach,

udział z Spotkaniu Zapoznawczym,

obiady, przerwy kawowe.

 

Opłaty prosimy kierować na konto:

PTTŻ Oddział Wielkopolski
ul. Mazowiecka 48
60-623 Poznań

Nr  rachunku:  72  1750  0012  0000  0000 3785  6355

W tytule: SMKN2022 imię i nazwisko uczestnika