Układ Konferencji

Tradycyjnie już, Konferencja składa się z sesji polskojęzycznych (19.05.2022 r.) i anglojęzycznych (20.05.2022 r.). Uczestnicy mają możliwość zaprezentowania swoich doniesień w formie referatu i/lub posteru. Każdą Sesję otwiera wykład plenarny znamienitych Gości z kraju i zagranicy.

W trakcie Konferencji Uczestnicy mają możliwość udziału w ciekawych szkoleniach (nieodpłatnie) z zakresu badań i rozwoju naukowego.

Streszczenia wykładów plenarnych oraz doniesień naukowych będą opublikowane w materiałach konferencyjnych. Uczestnicy mają również możliwość opublikowania rozdziału w monografii pokonferencyjnej (nieodpłatnie).

Jak co roku, Uczestnicy biorą udział w konkursie doniesień, w ramach którego Komitet Naukowy przyzna nagrody rzeczowe oraz opłaconą publikację artykułu w znaczącym czasopiśmie naukowym (po pozytywnym procesie recenzowania).

Dodatkowo 18.05.2022 r. zapraszamy Uczestników na spotkanie zapoznawcze do Ogrodu Dendrologicznego UPP, w godzinach popołudniowo-wieczornych.

Pięknym zwieńczeniem Konferencji będzie Uroczysta Kolacja w dn.19.05.2022 r., w formie bankietowej z ciekawymi atrakcjami dla Uczestników.