Wystąpienia ustne – wymogi

Do wystąpień ustnych obowiązują prezentacje multimedialne w formacie ppt, pptx lub PDF.

Wystąpienia mogą trwać nie dłużej niż 10 min. 

Pierwszy slajd powinien zawierać następujące informacje:

  • Tytuł wystąpienia
  • Imiona i nazwiska autorów (osoba prezentująca wyróżniona podkreśleniem)
  • Afiliacje wszystkich autorów (kursywa)
  • Adres e-mail osoby prezentującej

W przypadku korzystania z tekstów źródłowych bibliografia powinna znajdować się na końcu prezentacji.

Ostateczny termin przesłania prezentacji to 16.05.2022r. na adres mailowy konferencji smkn2022@up.poznan.pl